Wednesday, August 15, 2012


Бодлын шувууд урдуур минь нисэн өнгөрхөд
Арай ядан гүн нойрноосоо сэрнэ би
Алганы зураас шиг амьдрал минь
Дэндүү ээдрээтэй бас амттай юм
Шүүдрийн дусалын чимээг олж сонсохтой адил
Хүний үнэн аз жаргалыг олоход дэндүү бэрх юм
Салхитай нэгдэн нисэн тэнүүчлэхийг хүсэх авч
Цаг нь арай ирээгүй юм санжээ

No comments:

Post a Comment